ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γενικά

Γεννήθηκε στις 14/12/1964 στον Κολινδρό Πιερίας, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιές του σπουδές. Είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.
Διορίστηκε ως δάσκαλος το 1988 και υπηρέτησε σε μονοθέσια, τριθέσια και εξαθέσια σχολεία καθώς και σε σχολεία ελληνικών κοινοτήτων της Αυστραλίας.
Από το 2003 είναι Σχολικός Σύμβουλος α/θμιας εκπαίδευσης

Τίτλοι σπουδών

Είναι:
1. Διδάκτωρ (PhD) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος γλωσσών, γλωσσολογίας και πολιτιστικών κληρονομιών του πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης (αρχικά ξεκίνησε σε επίπεδο Master of Arts και η διατριβή του αναβαθμίστηκε σε επίπεδο διδακτορικού-μερική υποτροφία). Κατά τη φάση των μεταπτυχιακών του σπουδών μελέτησε μεταξύ άλλων: α) το θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε παιδιά ομογενών δεύτερης και τρίτης γενιάς, β) την ελληνική εκπαίδευση στην αυστραλιανή πρωτεύουσα, ενώ γ) στη διδακτορική του διατριβή μελέτησε τον τρόπο που παρουσιάστηκαν μέσα από τον αγγλόφωνο τύπο και τα σχετικά αρχεία του υπουργείου εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι σχέσεις του Ελληνισμού (ελλαδικού και ημεδαπής) με τον Αγγλοσαξονικό κόσμο κατά τη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου και εάν η παρουσίαση αυτή οδήγησε σε μεταλλαγή της στάσης των αγγλοσαξόνων προς τον ελληνισμό (ελλαδικό και αλλοδαπής).

2. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) στις Επιστήμες της Αγωγής, στην κατεύθυνση ψυχολογία και ειδική αγωγή της Παιδαγωγικής Σχολής, Α.Π.Θ. (άριστα 9,39). Στη φάση της διπλωματικής του μελέτησε: α)το θέμα της διδασκαλίας αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας των μαθηματικών λεκτικών προβλημάτων σε μαθητές των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού σχολείου μέσα από την οργάνωση τους σε ομάδες, β) κατά πόσο αυτή η διδασκαλία βοηθάει τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά και βελτιώνει τις επιδόσεις των υπολοίπων μαθητών με αναφορά στα μαθηματικά λεκτικά προβλήματα και γ) εξέτασε τη σχέση αντιλήψεων των μαθητών για τα μαθηματικά σε συνάρτηση με τις μεθόδους διδασκαλίας.

3. Κάτοχος διπλώματος διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή από το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. (άριστα 9,62) Στη διπλωματική του εργασία (ομαδική) μελέτησε το ρόλο της Φωνολογικής Ενημερότητας στην εκμάθηση της ανάγνωσης και τις απόψεις των δασκάλων-νηπιαγωγών για τον ρόλο αυτό .

4. Πτυχιούχος παιδαγωγικής Α.Λ.

5. Κάτοχος δεύτερου πτυχίου καθηγητικής σχολής του Α.Π.Θ..

6. Υποψήφιος Διδάκτωρ (δεύτερο διδακτορικό) στο πεδίο του Σχολικού Εκφοβισμού Α.Π.Θ.

Ξένες Γλώσσες
1. Έχει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
2. IELTS του Πανεπιστημίου του Cambridge με βαθμό 6.5 βαθμολογία για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης
3. First certificate του Πανεπιστημίου Cambridge

Επιμόρφωση
1. Επιμόρφωση έξι ημερών στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ARION με θέμα: General study of the Irish Education System, φορέας υλοποίησης για Ελλάδα, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 21/11/2005-26/11/2005
2. Σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών με θέμα: «Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο έργο του εκπαιδευτικού». Φορέας Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. 2001
3. Σεμινάριο διάρκειας πέντε ημερών (35 ωρών) με θέμα: « προετοιμάζοντας ηγετικά στελέχη στη δημόσια διοίκηση» φορέας Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ 1/10/2007-5/10/2007
4. Σεμινάριο διάρκειας 30 ωρών με θέμα: «ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα», φορέας ΥΠΕΠΘ 4-10/9/2007
5. Σεμινάριο διάρκειας 5 ημερών με θέμα: «Επιμόρφωση στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», φορέας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 5-9 Μαΐου 2008
6. Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, ΥΠΕΠΘ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνίας της Πληροφορίας», Α επίπεδο και Β επίπεδο

Επιλέχθηκε ως Επιμορφωτής
1. από τον (Ο.ΕΠ.ΕΚ) Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, για το επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Συσχετισμός οικογενειακού-κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην σχολική επίδοση του παιδιού» (2007), ΠΕΚ Λάρισας (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα) 6 ώρες, ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 2 ώρες
2. από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» (2007-2008) ώρες 44
3. από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» 9/2007 και 9/2008 (ώρες 50)
4. 1ο ( 4ώρες) και 2ο (6 ώρες) Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και ΠΕΚ Κοζάνης (Καστοριά 6 ώρες) για την εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2009-2010 στο διδακτικό αντικείμενο «Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού (διαφοροποιημένη διδασκαλία, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχοκοινωνικές διαφοροποιήσεις παιδιών και εφήβων, διαπολιτισμική εκπαίδευση Εκπόνηση Σχεδίου Μαθήματος) Οκτώβριος-Νοέμβριος 2010
5. 2013 Πρόγραμμα Ένταξης μαθητών με ε.ε.α. στη εκπάιδευση ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας 30 ώρες
6. 2014 Πρόγραμμα Ένταξης Μαθητών με ε.ε.α. ΠΕΚ Κοζάνης και ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (30 ώρες περ)
5. Ως Σχολικός Σύμβουλος από το 2003 έχει την ευθύνη και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του

Βιβλία του

1. Κ.Α. Δαραής (2010) Δυσκολίες στην Επίλυση Μαθηματικών Λεκτικών Προβλημάτων, Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθηματικών Λεκτικών Προβλημάτων για μαθητές Ε΄, Στ΄ Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου, University Studio Press:Θεσσαλονίκη (προλόγισε ο Δρ Φύκαρης Ιωάννης, Λέκτορας υπό διορισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πεδίο της διδακτικής μεθοδολογίας) ISBN 978-960-12-1950-9
http://www.universitystudiopress.gr/docs/1950-10.pdf
http://www.universitystudiopress.gr/intro.htm

2. Κ. Α. Δαραής (2007) Εκπαιδευτικά Θέματα, Κατερίνη: Μάτι ISBN 960-6692-10-8

3. Κ.Α. Δαραής (2005) Ο ελληνισμός του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέσα από τον αγγλοαυστραλιανό τύπο (Hellenism of the Second World War as perceived by the Australian Press an extensive and comprehensive summary in English), Κατερίνη, Μάτι (προλόγισαν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι Karalis Vrasidas University of Sydney & A.M. Tamis, La Trobe University)
ISBN 960-8042-71-2
http://195.134.102.45/ipac20/ipac.jsp?session=1298K0A353719.48873&profile=ebe0--2&source=~!nlg1&view=items&uri=full=3100001~!308929~!1&ri=1&aspect=subtab11&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AE%CF%82&index=.GEN&uindex=&aspect=subtab11&menu=search&ri=1#focus


4. Κ. Α. Δαραής (2002) Ανάγνωση, Γραφή και άτομα με σύνδρομο Down, Θεσσαλονίκη, University Studio Press (προλόγισε η καθηγήτρια του πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, Παντελιάδου Σουζάνα) ISBN 960-12-1060-1
http://www.universitystudiopress.gr/intro.htm
http://195.134.102.45/ipac20/ipac.jsp?session=1298K0A353719.48873&profile=ebe0--2&source=~!nlg1&view=items&uri=full=3100001~!320629~!0&ri=1&aspect=subtab11&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AE%CF%82&index=.GEN&uindex=&aspect=subtab11&menu=search&ri=1#focus

5. Κ.Α. Δαραής (2013) ομάδα συγγραφέων με επιμέλεια Α. Νάνου, Μ. Πατσίδου-Ηλιάδου, Α. Γκαράνη, Αι. Χαριοπολίτου Από την Ειδική Αγωγή στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, Από το σχολείο σε μια κοινωνία για όλους, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη
Άρθρα του σε έγκυρα επιστημονικά εκπαιδευτικά-ψυχοπαιδαγωγικά περιοδικά

1. Κ. Δαραής (2010) Η διδασκαλία αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας του μαθηματικού προβλήματος μέσα από την οργάνωση των μαθητών της τάξης σε ομάδες, Περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 16, σ.σ. 146-161, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα ISSN 1109-284X
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/146-161.pdf

2. Κ. Δαραής (2008) Σχέσεις σχολείου και οικογένειας, ο δάσκαλος σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ιδιαιτερότητες, Περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 14, σ.σ. 163-179, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα ISSN 1109-284X
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos14/163-179.pdf

3. Μ. Τζουριάδου, Γ. Μπάρμπας, Α. Γιατράκου, Κ.Δαραής, Ε. Λαζοπούλου, Σ. Ψαθάς, Μ. Ρόμπα, Κ. Σμοκοβίτου (2005) Αξιολόγηση μαθησιακών χαρακτηριστικών μαθητών Δημοτικού σχολείου με δυσκολίες μάθησης, Περιοδικό Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 42/2005, σ.σ. 121-140, ISSN: 1106-2177
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/5954/1/mparmpas_p.121-p.140_2006.pdf

4. Κ. Α. Δαραής (2003) Φωνολογική Ενημερότητα και Ανάγνωση, Περιοδικό Το Σχολείο και το Σπίτι, τεύχος 448, σ.σ. 33-44, Αθήνα, Κυριαζόπουλος
http://library.pi-schools.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/63145/showfull.egw/1+0+1+full

5. Κ. Δαραής (2001) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό, Virtual School, τ.2, ISSN 1108-2356, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://virtualschool.web.auth.gr/2.2-3/Praxis/DaraisDisabilityInSociety.html

6. Κ.Α. Δαραής (2001) Διδακτικά αξιώματα και αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία παιδιών με ήπια ή μέτρια νοητική υστέρηση για την επιτυχέστερη αφομοίωση μαθησιακών στόχων, Περιοδικό Το Σχολείο και το Σπίτι, τ. 431, σ.σ. 90-93 Αθήνα, Κυριαζόπουλος

7. Κ.Α. Δαραής (2000) Οι μαθησιακές (ακαδημαϊκές) δυνατότητες των ατόμων με σύνδρομο Down, σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και βιβλιογραφία, Περιοδικό Προσέγγιση, τ. 22, σ.σ. 28-38, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, Πιερία


Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες του σε πρακτικά συνεδρίων ή σε ιστότοπους πανεπιστημίων

1. Κ.Α. Δαραής (2010) Η αντιμετώπιση των δυσκολιών επίλυσης μαθηματικών λεκτικών προβλημάτων μέσω της διδασκαλίας αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας και της οργάνωσης των μαθητών σε ομάδες, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ειδικής αγωγής με θέμα: «Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» σ.σ. 835-853, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απρίλιος 15-18/2010, Εκδόσεις Γρηγόρη

2. Κ.Α. Δαραής (2009) Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης μέσα από τη διδασκαλία αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας : η περίπτωση της επίλυσης προβλημάτων στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου
Learning difficulties. The teaching of analytical methods of processing the mathematical problem in primary school
http://invenio.lib.auth.gr/record/113456/files/Binder1.pdf

3. Κ.Α. Δαραής (2007) Σχέση του υλικού χώρου της σχολικής τάξης και της διαρρύθμισης του με την ποιότητα επικοινωνίας δασκάλου-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους και τη διαδικασία μάθησης (η περίπτωση μιας τάξης 6/θέσιου ελληνικού σχολείου), Συνέδριο-Πρακτικά με θέμα: η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, επιμέλεια: Γ. Καψάλης και Α. Κατσίκης, Σχολή επιστημών αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17-20/5/2007, σ.σ. 747-756

4. Κ.Α. Δαραής, Αφροδίτη Τέλη (2007) Πρόγραμμα διδασκαλίας επικοινωνίας σε ένα αγόρι νηπιαγωγείου με νοητική υστέρηση, συνέδριο-πρακτικά με θέμα: η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ,σ, 13-14, Εκδόσεις Γρηγόρη (Περίληψη παρουσίασης)

5. Αμανατίδου Α., Αντωνίου Χ., Δαραής Κ., Κούτσιανου Σ., Πολυχρονίδου Π., Πρυμίδου Θ., Τρικκαλιώτης Ι., (2004) Φωνολογική Επίγνωση και διδασκαλία Ανάγνωσης, γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκ/σης, έρευνα που ανακοινώθηκε στο διεθνές συνέδριο «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής, Abstracts σ.σ. 22-23, University Studio Press, Θεσσαλονίκη (Περίληψη παρουσίασης)

6. Κ.Α. Δαραής (2003) Οι συνθήκες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην πολιτεία της αυστραλιανής πρωτεύουσας, (Australian Capital Territory), τόμος 1ος, πρακτικά 6ου διεθνούς συνεδρίου με θέμα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών
Συμμετοχή του ως εισηγητού σε συνέδρια

1. Κ.Α. Δαραής (2010) Η αντιμετώπιση των δυσκολιών επίλυσης μαθηματικών λεκτικών προβλημάτων μέσω της διδασκαλίας αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας και της οργάνωσης των μαθητών σε ομάδες, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ειδικής αγωγής με θέμα: «Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απρίλιος 15-18/2010

2. Κ. Α. Δαραής (2010) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής & Εκ/σης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ) «Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω», Αθήνα 7-9 Μαΐου 2010

3. Κ.Α. Δαραής (2007) Σχέση του υλικού χώρου της σχολικής τάξης και της διαρρύθμισης του με την ποιότητα επικοινωνίας δασκάλου-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους και τη διαδικασία μάθησης (η περίπτωση μιας τάξης 6/θέσιου ελληνικού σχολείου), Συνέδριο-Πρακτικά με θέμα: η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, επιμέλεια: Γ. Καψάλης και Α. Κατσίκης, Σχολή επιστημών αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17-20/5/2007, σ.σ. 747-756

4. Κ.Α. Δαραής, Αφροδίτη Τέλη (2007) Πρόγραμμα διδασκαλίας επικοινωνίας σε ένα αγόρι νηπιαγωγείου με νοητική υστέρηση, συνέδριο-πρακτικά με θέμα: η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ,σ, 13-14, Εκδόσεις Γρηγόρη

5. M. Tzouriadou, G. Barbas, A. Giatrakou, K. Darais, E. Lazopoulou, S. Psathas, M. Roba, K. Smokovitou (October 2005) Assessing the learning characteristics of pupils with special needs, Vth European Congress, Mental Health in Mental Retardation, Varkelon, Spain

6. Αμανατίδου Α., Αντωνίου Χ., Δαραής Κ., Κούτσιανου Σ., Πολυχρονίδου Π., Πρυμίδου Θ., Τρικκαλιώτης Ι., (2004) Φωνολογική Επίγνωση και διδασκαλία Ανάγνωσης, γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκ/σης, έρευνα που ανακοινώθηκε στο διεθνές συνέδριο «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής, Abstracts σ.σ. 22-23, University Studio Press, Θεσσαλονίκη

7. Κ.Α. Δαραής (2003) Οι συνθήκες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην πολιτεία της αυστραλιανής πρωτεύουσας, (Australian Capital Territory), τόμος 1ος, πρακτικά 6ου διεθνούς συνεδρίου με θέμα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών

8. K. Darais (1998) The Greek Community as perceived by the Australian Press during the World War II, First International Conference The Greek Community of Oceania, Organization and Processes, La Trobe University, Melbourne, AustraliaΠροσκλήθηκε ως Εισηγητής σε επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια

1. Σεμινάριο επιμόρφωσης 100 ωρών (15 δασκάλων γενικής και 15 δασκάλων ειδικής αγωγής) Β ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης και Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Γεφυρώνοντας την Γενική και Ειδική Εκπαίδευση», Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, θέμα παρουσίασης: «η ένταξη των μαθητών με μέτρια και ήπια νοητική καθυστέρηση στο σύγχρονο ελλαδικό σχολείο γενικής αγωγής» 21-2-2011.

2. Επιστημονική Διημερίδα του Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής & Διαπολιτισμικής Αγωγής “Include” με θέμα «Η Ειδική Αγωγή και η Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης…σε μια κοινωνία για όλους», θέμα εισήγησης «προσπαθώντας για την ένταξη των μαθητών με ιδιαιτερότητες στα Δημοτικά Σχολεία της β. Πιερίας» 11&12/12/2010 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

3. Επιστημονική ημερίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διασύνδεση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων» Θεσσαλονίκη 22/3/2010

4. Ημερίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκ/σης Κ. Μακεδονίας για τους Σχολικούς Συμβούλους, με θέμα: «Διαχείριση σχολικής τάξης-Ειδική Αγωγή», Θεσσαλονίκη 2-11-2009. Θέμα της εισήγησης: «Η εκπαίδευση των παιδιών με σύνδρομο Down στο κοινό σχολείο»

5. Ημερίδα Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος 13-9-2008 Το θέμα της εισήγησης ήταν: «Προσδοκίες από την εκπαίδευση του παιδιού με σύνδρομο Down»

6. Ημερίδα της πανελλήνιας ένωσης ειδικών παιδαγωγών με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις σε άτομα με νοητική υστέρηση» 10-12-2005. Θέμα της εισήγησης: «Η διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές με μέτρια και ήπια νοητική υστέρηση»

7. Ημερίδα του Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγηση και Υποστήριξης Ν. Πιερίας με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες, πολύπλευρη προσέγγιση και αντιμετώπιση» 11-12-2005. Θέμα της εισήγησης: «Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά»

8. Ημερίδα του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κατερίνης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας με θέμα: «Το παιδί, το σχολείο και η οικογένεια: προσπαθώντας να κατανοήσουμε τα παιδιά προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας». 20-4-2005. Θέμα εισήγησης: «Θεωρητική και βιωματική προσέγγιση: πόσο διευκολύνουν το έργο του Σχολικού Συμβούλου. Συμπεράσματα από τη συμμετοχή σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα»

9. Ημερίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκ/σης Κιλκίς με θέμα: «Θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των προσώπων με ήπιες και σοβαρές νοητικές δυσκολίες» 18-5-2005. Θέμα εισήγησης το ίδιο με το θέμα της ημερίδας.

10. 13ο Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας, RMIT University Μελβούρνη Αυστραλία 30-8-1998 με θέμα: «Η αντίδραση της παροικίας σε γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ελλάδα την Κύπρο και τη Διασπορά». Θέμα εισήγησης: “The Greek community as perceived and portrayed by the Australian Press during the World War II with direct reference to events that took place in Greece”


Προσκλήθηκε ως εισηγητής σε επιμορφωτικές ημερίδες Σχολικών Συμβούλων

1. Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 2ης Ε.Π. Χαλκιδικής, Νικολάου Αργύρη, 8-2-2011, Θέμα: «Οι δυσκολίες συμπεριφοράς και τεχνικές αντιμετώπισής τους»

2. Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικής Συμβούλου Γιαννιτσών, Κοτσακώστα Μαρίας, Ιούνιος 2007, Θέμα: «Διδασκαλία επίλυσης μαθηματικών Προβλημάτων»

3. Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 3ης Ε.Π. Πιερίας, Φύκαρη Ιωάννη, Μάρτιος 2005 με Θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες»

Προσκλήθηκε ως ομιλητής στις εκδηλώσεις

1. Πειραματικό Σχολείο Σερρών: 21/3/2013 Ομιλία για Νοητική Καθυστέρηση

2. Εκδήλωση για τα παιδιά με σύνδρομο Down, Ελάτε να γνωριστούμε, Οργανωτής Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 20/3/2011, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αλεξης Μινωτής». Θέμα Ομιλίας: «Γενικό σχολείο και παιδιά με σύνδρομο Down»

3. Εκδήλωση τμήματος πολιτισμού Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους Καστοριάς. Θέμα ομιλίας: «Η εκπαίδευση παιδιών με σύνδρομο Down». 7-2-2009. Το θέμα της εισήγησης «η εκπαίδευση παιδιών με σύνδρομο Down».

4. Εκδήλωση του Δήμου Κολινδρού για τη χορήγηση υποτροφιών του Κυπαρρισοπούλειου Ιδρύματος: Θέμα Ομιλίας: «Οι τρεις ιεράρχες»

5. Εκδήλωση του Δήμου Κολινδρού για την 28η Οκτωβρίου: Θέμα ομιλίας: «Ο ελληνισμός του Β παγκοσμίου Πολέμου όπως παρουσιάστηκε από τις Βρετανικές και Αυστραλιανές εφημερίδες» 2004

6. Εκδήλωση της Νομαρχίας Πιερίας για τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου στην Κατερίνη στις 9/5/2003. Ομιλία με θέμα: «Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα»


Άρθρα και σχολιασμοί σε εφημερίδες

1. Κ.Α. Δαρής (26-1-2004) Κάποιες σκέψεις για την εκπαίδευση, εφημερίδα Ολύμπιο Βήμα, Κατερίνη, Εκδ. Κορομήλης

2. Κ.Α. Δαραής (2004) Διακομματική-Αξιοκρατική Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, εφημερίδα Ολύμπιο Βήμα, Κατερίνη, Εκδ. Κορομήλης και www.alfavita.gr
3. Κ.Α. Δαραής (11/2004) Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, εφημερίδα Ολύμπιο Βήμα, Κατερίνη, Εκδ. Κορομήλης

4. Κ.Α. Δαραής (2005) Για τον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών Γ, Τσαμπούρη και την προσφορά του στα γράμματα, εφημερίδα «Κολινδρινά Νέα»
ιδασκαλία και μάθηση, εφημερίδα Ολύμπιο Βήμα, Κατερίνη, Εκδ. Κορομήλης

6. Κ.Α. Δαραής (1998) Η Ελλάδα το καλοκαίρι του 1940 μέσα από τις στήλες της εφημερίδας Sydney Morning Herald, No 1277, 1278, «εφημερίδα Ο Κόσμος The World, D, Gkokos, Syndey, Australia

7. Κ.Α. Δαραής (2001) Μία άποψη από τις 5000 ντόπιες, εφημερίδα «Κολινδρινά Νέα», αρ. φ. 358


Άρθρα και σχόλιά του σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες

1. Κ.Α. Δαραής ( 6/2009) Γενικό ή ειδικό σχολείο; Πρόταση για την εκπαίδευση (προσχολική και δημοτική) των παιδιών με σύνδρομο Down στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα
http://www.iliaktida.gr/default.aspx?catid=173
http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=876
http://www.alfavita.gr/artra/art16_6_9_1731.php


2. Κ. Α. Δαραής ( 3/2009) Άγραφος χάρτης Tabula Rasa, , http://www.alfavita.gr/artra/art20_3_9_821.php
http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=835&mode=thread&order=0&thold=0

3. Κ.Α. Δαραής (5/2010) Επιθεωρητισμός και μη αξιολόγηση,
www.pess.gr/docs/2010-05-21_KDarais_EpithewritismosKaiMiAxiologisi.doc

4. Κ.Α. Δαραής (21/6/2010) Τσιμπολογήματα με λάθη του τύπου του τελικού (ν),
http://www.pess.gr/docs/2010-06-30_DaraisK_TsimpologimataMeLathiToyTypoyToyTelikoyN.doc

5. Κ. Α. Δαραής (11/3/2011) Σκέψεις και παρατηρήσεις για τα πτυχία μαϊμού
http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=11965:skepseis-kai-paratiriseis-gia-ta-ptixia-maimou&Itemid=1796
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=25931